1. Rekisterinpitäjä

Kokkolan Laitevälitys Oy, Rantakatu 21, 67100 KOKKOLA

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Veijo Ullakko Puh. 06-8223 801

3. Rekisterin nimi

musiikkiliike.fi asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on musiikkiliike.fi-verkkokaupan asiakkaiden tietojen ylläpito, käyttäjätunnistus sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää musiikkiliike.fi-verkkokaupan toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Asiakastietoja voidaan käyttää musiikkiliike.fi-verkkokaupan mainonnan kohdentamiseen. Tietoja ei kuitenkaan koskaan luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot aikaisemmista ja käsitellyistä tilauksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet


musiikkiliike.fi-verkkokaupan asiakkaan itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Europpan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta musiikkiliike.fi-verkkokaupan ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään tarvittaessa käyttäjän pyynnöstä.

8. Rekisterin suojaus


Asiakasrekisterin tietoja voi hakea vain henkilö, jolla on tietokannan käyttöön oikeuttava käyttäjätunnus ja salasana. Asiakastiedot ovat musiikkiliike.fi-verkkokaupalle ehdottoman luottamuksellisia, eikä rekisteriä tai rekisterin käyttöoikeutta luovuteta ulkopuolisille.